Belastingen


Kernhem zorgt voor uw belastingen en zorgt ervoor dat al uw belastingaangiften op tijd en in uw belang worden uitgevoerd.

Dat begint al bij de keuze voor een ondernemingsvorm. Waar wilt u over 25 jaar staan met uw bedrijf? Wat op korte termijn voordeel oplevert, kan op de lange termijn in uw nadeel zijn. Kernhem neemt de tijd voor zakelijke beslissingen die fors ingrijpen in uw persoonlijke situatie. 

Onder ‘op tijd’ verstaan wij op het moment dat de benodigde gegevens beschikbaar zijn. Dat is iets anders dan ‘op het laatste moment’.