Nieuws


Bereikbaarheid in december 2020

Buiten de feestdagen zal het kantoor op de volgende dagen geheel of gedeeltelijk gesloten zijn

  • donderdag 24 december vanaf 12.30 uur.
  • donderdag 31 december vanaf 12.30 uur.

In noodgevallen kunt u de voicemail inspreken, zodat een passende oplossing gevonden kan worden.

Met ingang van maandag 4 januari 2021 staan wij weer volledig tot uw dienst.

Met vriendelijke groet,

Cor Konijnenburg
Partner

Geen Leermoment in november 2020

Helaas zal het Leermoment, dat op dinsdag 17 november gepland stond i.v.m. COVID-19 niet doorgaan. We zijn in beraad over een andere invulling.

————————————————-

Nieuwe specialist

In verband met het zwangerschapsverlof van Lisa de Bree en uitbreiding van het het klanten- en dienstenpakket van Kernhem zijn wij blij te melden dat we met ingang van 1 mei op de loonverwerking en beloningsadvies versterking hebben gekregen in de persoon van Anne Schut-Muurling. Zij is 16 uur per week beschikbaar en zal voornamelijk maandag en donderdag werkzaam zijn op het kantoor in Ede.

————————————————-

Ruimte voor talent

Ook dit voorjaar geeft Kernhem Netwerk ruimte aan talent. Dennis Arends, 2e jaars student Accountancy aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, doet tot half juni 2020 praktijkervaring op bij Kernhem Accountants en Adviseurs B.V.


We zijn heel blij met zijn ondersteuning en hopen dat hij door de stage ook zicht krijgt op het werken in de accountancy.

————————————————-

Mededeling 2 april 2020 inzake Covid-19

Corona

In reactie op de maatregelen van het kabinet op advies van de RIVM hebben we als kantoor de handen meer dan vol om getroffen bedrijven te ondersteunen om adequaat te reageren op de financiële consequenties daarvan. Hierdoor lopen reguliere werkzaamheden vertraging op. Wij vragen hiervoor uw begrip en proberen naar vermogen de verwachtingen te managen.

Een bezoek aan ons kantoor zou altijd een aangename bezigheid moeten zijn. Echter zien we ons genoodzaakt om, voor uw veiligheid, en die van onze medewerkers een aantal maatregelen te nemen.

We hebben besloten om het kantoor wel geopend te houden, maar met een beperkte bezetting. Besprekingen zullen zoveel als mogelijk telefonisch worden afgehandeld. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om via Beeldbellen een groter gezelschap van dienst te zijn. Het blijft wel mogelijk om elkaar fysiek op kantoor te treffen als er wederzijds geen gezondheidsklachten zijn en als gepaste afstand wordt bewaard. Onze medewerkers zullen gedurende de dag de spreektafels regelmatig ontsmetten en ook zijn er handontsmetters beschikbaar.

We vertrouwen hiermee passend in te spelen op de situatie en hopen dat alle getroffen maatregelen spoedig effect sorteren en we deze bizarre periode mogen afsluiten.

Een hartelijke groet,

Team Kernhem

————————————————-

‘Save the date’

Ook in 2020 wil Kernhem Netwerk investeren in het onderhouden van relaties. We verwachten daarom weer een aantal momenten te organiseren om elkaar op een ontspannen en/of leerzame manier te ontmoeten. Graag delen we de volgende data met u:

  • Zaterdag 20 juni 2020; ont’moet’ingsdag tijdens festival ‘Pure Passie’.
  • Dinsdag 17 november 2020; het Leermoment 2020.
    (Helaas zijn beide evenementen geannuleerd i.v.m. COVID-19)

Te zijner tijd kunt u de benodigde informatie weer vinden op onze website.

————————————————-

Nieuwe gezichten

Om ook in 2020 weer iedereen goed van dienst te kunnen zijn is onze bezetting uitgebreid met een ervaren assistent accountant en een stagiair ondersteunende diensten:
Michael Schut en Kathelijne Top.

Michael heeft ruim 5 jaar ervaring in de accountancy en zal zich met name gaan toeleggen op het bedienen van onze relaties in financiële en fiscale zin.

Kathelijne hoopt met haar stage een indruk te krijgen van het vak om na haar studie wellicht daarin verder te gaan. Als team zijn we blij met deze versterking!

————————————————-

Bereikbaarheid in december 2019

Buiten de feestdagen zal het kantoor op de volgende dagen geheel of gedeeltelijk gesloten zijn

  • dinsdag 24 december vanaf 13.00 uur,
  • vrijdag 27 december de gehele dag,
  • dinsdag 31 december vanaf 13.00 uur.

In noodgevallen kunt u de voicemail inspreken, zodat een passende oplossing gevonden kan worden.

Met ingang van donderdag 2 januari 2020 staan wij weer volledig tot uw dienst.

Met vriendelijke groet,

Cor Konijnenburg
Partner

————————————————-

Leermoment ‘Hoe heurt het eigenlijk?’

Op dinsdag 19 november 2019 waren we met 60 personen verzameld op Huis Kernhem.

Na een welkomwoord van Cor Konijnenburg en de fiscale aandachtspunten voor 2020 door de heer Nick van Bemmel, bracht mevrouw Bobijn Goudsmit ons op de hoogte van de actie’s, die benodigd zijn om goed voorbereid te zijn op de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Na de pauze vertelde mevrouw Mea Gerrits ons veel over de etiquette door de jaren heen en hoe we het kunnen gebruiken om ons goed in gezelschappen te kunnen bewegen.

Behalve van een hapje en een drankje kon een ieder ook dit jaar weer tussen en na de Leerrondes genieten van de afwisselende creatie’s van de kunstenaars van ’s Heerenloo.

Een foto impressie vindt u hier.

————————————————-

Leermoment op dinsdag 19 november 2019

Het thema zal zijn: ‘Hoe heurt het eigenlijk?’. Meerdere sprekers zullen hier op geheel eigen wijze invulling aan geven.

In Leerronde 1 zal mevrouw Bobijn Goudsmit ons helder en duidelijk de actie’s geven met betrekking tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die per 1 januari 2020 zal gelden.

In Leerronde 2 gaat mevrouw Mea Gerrits ons meenemen in de wereld van de etiquette.

Twee uiteenlopende onderwerpen, die toch te vangen zijn in één thema.

Natuurlijk zullen we ook de belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag niet vergeten te benoemen.

Graag verwelkomen we u deze middag op huis Kernhem.
In de uitnodiging kunt u alle nodige informatie vinden.

Uitnodiging Leermoment 2019

————————————————-

Van stagiair naar specialist

Door groei van ons kantoor bestaat ook de mogelijkheid om je stageplaats om te zetten in een arbeidsovereenkomst, zodat je werken en leren kan combineren. Deze mogelijkheid is door Jesse van Heerd benut. We zijn blij hem te verwelkomen in ons team van specialisten. Wil je meer over hem weten?
Kijk dan bij ‘Kernhem is’: ‘specialisten’. 

————————————————-

Lustrumviering Kernhem Netwerk maandag 1 juli 2019

Met een opkomst van 200 mensen op 1 juli hebben de relatie’s van het Kernhem Netwerk een grote betrokkenheid zichtbaar gemaakt. De vele activiteiten, die georganiseerd waren en de mogelijkheid tot het voeren van gesprekken zijn gewaardeerd.

We delen graag met u een digitaal fotoboek van het lustrum via deze link.  In het fotoboek vindt u een aantal QR-codes. Door deze codes te scannen kunt u een stukje van de viering (her)beleven.

————————————————-

Kernhem Netwerk 2014 – 2019

Met gepaste trots kunnen wij melden dat Kernhem Accountants en Adviseurs B.V. als ook het Kernhem Netwerk D.V. 1 juli 2019 vijf jaar bestaan.

In de vorm van een minifestival zal er rond Huis Kernhem een proeverij zijn van vijf jaar Kernhem: activiteiten en sprekers, aangevuld met lekkere hapjes, muziek en rondleidingen. U bent vrij te bepalen wanneer u komt en gaat op het festival. Met het oog op en goede voorbereiding waarderen wij uw aan- of afmelding via info@kernhemaccountants.nl of de andere communicatiemogelijkheden.

De uitnodiging vindt u hier.

————————————————-

Meer (ruimte voor) aandacht.

Na een grondige verbouwing is bij het Kernhem Netwerk het aantal werkplekken uitgebreid van negen naar dertien. Het is slechts een kleine 3 jaar geleden dat we vier werkplekken moesten uitbreiden. Maar door aanhoudende groei en onze wens om voldoende aandacht aan onze cliënten te leveren is deze uitbreiding weer nodig.
De personeelswervingscampagne van december en januari was succesvol en als gevolg hiervan is ons team per 1 maart 2019 versterkt met Lisa de Bree (loonverwerking en fiscaliteit) en Brigitte Zwart (accountancy). In onze lijst van specialisten stellen zij zich voor. Met deze aanwas en een
herschikking van werkplekken is de nieuwe ruimte al weer goed gevuld.

————————————————-

Kernhem ondersteunt jongeren met stageplekken          

Dit voorjaar heeft Kernhem 2 stageplekken beschikbaar gesteld als gevolg waarvan weer jongeren hun studie kunnen afronden dan wel worden klaargestoomd voor het bedrijfsleven. Bart ter Welle hadden we eind 2018 al welkom geheten. Begin februari is Jesse van Heerd, studerend aan Windesheim Zwolle ons team komen versterken. Het belooft een mooi traject te worden tot juni van dit jaar.

————————————————-

Klik op het jaartal voor nieuwsberichten uit: