Nieuwsberichten 2020


Bereikbaarheid in december 2020

Buiten de feestdagen zal het kantoor op de volgende dagen geheel of gedeeltelijk gesloten zijn

  • donderdag 24 december vanaf 12.30 uur.
  • donderdag 31 december vanaf 12.30 uur.

In noodgevallen kunt u de voicemail inspreken, zodat een passende oplossing gevonden kan worden.

Met ingang van maandag 4 januari 2021 staan wij weer volledig tot uw dienst.

Met vriendelijke groet,

Cor Konijnenburg
Partner

————————————————-

Geen Leermoment in november 2020

Helaas zal het Leermoment, dat op dinsdag 17 november gepland stond i.v.m. COVID-19 niet doorgaan. We zijn in beraad over een andere invulling.

————————————————-

Nieuwe specialist

In verband met het zwangerschapsverlof van Lisa de Bree en uitbreiding van het het klanten- en dienstenpakket van Kernhem zijn wij blij te melden dat we met ingang van 1 mei op de loonverwerking en beloningsadvies versterking hebben gekregen in de persoon van Anne Schut-Muurling. Zij is 16 uur per week beschikbaar en zal voornamelijk maandag en donderdag werkzaam zijn op het kantoor in Ede.

————————————————-

Ruimte voor talent

Ook dit voorjaar geeft Kernhem Netwerk ruimte aan talent. Dennis Arends, 2e jaars student Accountancy aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, doet tot half juni 2020 praktijkervaring op bij Kernhem Accountants en Adviseurs B.V.


We zijn heel blij met zijn ondersteuning en hopen dat hij door de stage ook zicht krijgt op het werken in de accountancy.

————————————————-

Mededeling 2 april 2020 inzake Covid-19

Corona

In reactie op de maatregelen van het kabinet op advies van de RIVM hebben we als kantoor de handen meer dan vol om getroffen bedrijven te ondersteunen om adequaat te reageren op de financiële consequenties daarvan. Hierdoor lopen reguliere werkzaamheden vertraging op. Wij vragen hiervoor uw begrip en proberen naar vermogen de verwachtingen te managen.

Een bezoek aan ons kantoor zou altijd een aangename bezigheid moeten zijn. Echter zien we ons genoodzaakt om, voor uw veiligheid, en die van onze medewerkers een aantal maatregelen te nemen.

We hebben besloten om het kantoor wel geopend te houden, maar met een beperkte bezetting. Besprekingen zullen zoveel als mogelijk telefonisch worden afgehandeld. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om via Beeldbellen een groter gezelschap van dienst te zijn. Het blijft wel mogelijk om elkaar fysiek op kantoor te treffen als er wederzijds geen gezondheidsklachten zijn en als gepaste afstand wordt bewaard. Onze medewerkers zullen gedurende de dag de spreektafels regelmatig ontsmetten en ook zijn er handontsmetters beschikbaar.

We vertrouwen hiermee passend in te spelen op de situatie en hopen dat alle getroffen maatregelen spoedig effect sorteren en we deze bizarre periode mogen afsluiten.

Een hartelijke groet,

Team Kernhem

————————————————-

‘Save the date’

Ook in 2020 wil Kernhem Netwerk investeren in het onderhouden van relaties. We verwachten daarom weer een aantal momenten te organiseren om elkaar op een ontspannen en/of leerzame manier te ontmoeten. Graag delen we de volgende data met u:

  • Zaterdag 20 juni 2020; ont’moet’ingsdag tijdens festival ‘Pure Passie’.
  • Dinsdag 17 november 2020; het Leermoment 2020.
    (Helaas zijn beide evenementen geannuleerd i.v.m. COVID-19)

Te zijner tijd kunt u de benodigde informatie weer vinden op onze website.

————————————————-

Nieuwe gezichten

Om ook in 2020 weer iedereen goed van dienst te kunnen zijn is onze bezetting uitgebreid met een ervaren assistent accountant en een stagiair ondersteunende diensten:
Michael Schut en Kathelijne Top.

Michael heeft ruim 5 jaar ervaring in de accountancy en zal zich met name gaan toeleggen op het bedienen van onze relaties in financiële en fiscale zin.

Kathelijne hoopt met haar stage een indruk te krijgen van het vak om na haar studie wellicht daarin verder te gaan. Als team zijn we blij met deze versterking!

————————————————-